top of page

Nič v človeku neexistuje oddelene od celku a človek ako celok má fyzickú, psychickú, energetickú a duchovnú úroveň bytia. Medzi týmito úrovňami a aj v rámci nich by mala byť dynamická ROVNOVÁHA. Ak sa táto rovnováha naruší, môže vzniknúť choroba, bolesť, fyzický či psychický problém.Najväčší podiel tvoria vnútorné príčiny. Je dokázané, že potláčanie emócií môže viesť k zablokovaniu konkrétnych bunkových receptorov v ľudskom tele. Tieto bloky potom bránia normálnej komunikácii medzi bunkami, poškodzujú mnohé telesné funkcie, oslabujú normálne imunitné reakcie a majú potenciál viesť k chorobe.Nič sa totiž nedeje "náhodne", ani choroba nie. Každý zdravotný problém alebo choroba má svoju príčinu a svoj význam....Rôzne časti nášho fyzického tela a rôzne zdravotné problémy korešpondujú s naším celkovým žitím, myslením a cítením. Telo sa nám prostredníctvom choroby snaží povedať, že sme sa vydali nesprávnym smerom, že sa máme zastaviť, spraviť si „poriadok v živote“, urovnať medziľudské vzťahy a vzťah k sebe samému, úprimne odpustiť sebe aj ostatným tak, že dostaneme von z podvedomia životné situácie, ktoré nás zranili a „vyčistíme“ ich raz navždy!!!...

 

MANDALA ZDRAVIA na podporu UZDRAVENIA a ROVNOVÁHY je originálny energetický obraz, tvorený na mieru pre konkrétneho človeka,... nabitá pri jej tvorbe pozitívnou liečivou energiou, láskou,silou vôle a myšlienky, ...môže slúžiť ako "TALIZMAN" na ochranu, podporu zdravia, absolútnej harmonizácie tela a duše na všetkých úrovniach, na podporu uzdravenia a vyliečenia sa z nežiadúcej choroby... Jej hlavnou "úlohou" je ukázať svojmu majiteľovi ako ďalej ,....vedieť zvoliť si správnu cestu von z trápenia, choroby, ktorá človeka sužuje,...navigovať a naučiť "počúvať" svoje srdce, dušu....čo hovorí???...dodávať nádej v tomto čase pri zvládaní choroby....a postupne svoj život dávať do poriadku....Akúkoľvek cestu možno prekonať....a v čase "krachu" ľudského šťastia, keď nám to choroba jasne ukazuje, je základ aspoň maličká porcia čistej lásky v sebe, ktorú treba postupne zvyšovať...rozvíjať...

Mandala zdravia na podporu uzdravovania je silne prepojená so srdcovou čakrou svojho majiteľa, teda LÁSKOU❤️láskou čistou, láskou k sebe samej/samému,....Najťažšími emóciami ktoré poškodzujú zdravie človeka sú smútok, ľútosť, rozličné strachy ,obavy, prípadne zlosť, závisť, žiarlivosť,..nenávisť..."neláska" k sebe samému..či k svojmu okoliu,..či iné negatívne emocie skryté v najhlbšom vnútri človeka...❤️Srdcová čakra je centrum lásky bez podmienok, ktorú nemožno ani vlastniť a ani stratiť.❤️Srdcová čakra umožňuje prejaviť ozajstné túžby po kontakte, splynutí, láske, porozumení. Cez ňu môže človek uskutočňovať pozitívne zmeny a uzdravovanie sa !!!! Pozitívne prijímanie Vašej bytosti Vás môže posunúť ďalej, zmeniť, zharmonizovať Vaše telo a dušu a tým uzdraviť!!! Vaša mandala zdravia svojimi vibráciami podporuje  Vašu srdcovú čakru, ktorá, ak je "blokovaná", spôsobuje na fyzickej úrovni rôzne ochorenia...potiaže...❤️Svojou vysokovibračnou energiou posiľňuje a aktivuje životnú silu svojho majiteľa,podporuje telesné a duševné zdravie. Dodáva človeku pozitívnu vysokovibračnú energiu,...myslenie, ... a tým priaznivo ovplyvňuje energetický systém človeka tak, aby pracoval na vhodnej "energetickej" dĺžke k celkovej harmonizácií tela a duše a tým k dokonalému zdraviu a uzdravovaniu sa. MANDALA má silný harmonizačný a energetický vplyv na svojho majiteľa a už pri jej samotnom pohľade na ňu dochádza k uspokojeniu duše,získaniu pozitívnej energie a vnútornej duševnej rovnováhy.Svojou symbolikou,formou, tvarom a farebným zladením posilňuje celkový harmonizačný a energetický účinok,spolupracuje s človekom na duchovnom rozvoji, s jeho "jemnými" energiami,aktivuje ich, usmerňuje a zosilňuje .... dopĺňa životodarnú energiu, .....prečistuje, harmonizuje,... energetizuje ,......zároveň vylaďuje negatívne energie a nahrádza ich láskyplnými vibráciami. Posilňuje vnútornú empatiu a motiváciu nepodliehať chorobe. Zároveň podporuje prijímať nevyhnutnosť zmien v živote človeka,ktoré sú potrebné na "zharmonizovanie" a tým zlepšenie zdravotného stavu❤️

 

Milí priatelia,...mandaly zdravia na podporu uzdravovania sa z konkrétnej choroby tvorím ako osobné mandaly na mieru pre konkrétneho človeka podľa individuálnych potrieb....kedy je veľmi dôležité , aby ste ma kontaktovali osobne,...kde preberieme spoločne Váš celkový zdravotný problém a všetko potrebné ....pre zlepšenie Vášho celkového zdravotného stavu a následné vyliečenie sa.

 

Moja tvorba mandál je KOMPLEXNÝ proces,kedy vychádzam z vnútorného zraku, vnímania “neviditeľných” jemných energií vôkol nás, akéhosi „napojenia“ sa na vyššie Ja.... a energetického prepojenia sa s Vami...a prostredníctvom posvätnej geometrie,energetických "zákonov",...aktivácie potrebných kódov vysokofrekvenčnej energie, s kombináciou vhodne ladených farieb, symbolov, foriem ..postupne vzniká Vaša MANDALA .Potrebuje svoj čas na vytvorenie, aby spĺňala svoje "magické" liečivé účinky .-) preto ceny i počet dní tvorby na objednávku sú individuálne, odvíjajú sa hlavne od požadovanej veľkosti, použitého materiálu, a tým i počtu dní-týždňov intenzívnej,časovo ako i energeticky náročnej tvorby,...kedy sa Vám naplno venujem..."naciťujem" a vkladám do mandaly všetko potrebné...prečisťujeme a harmonizujeme počas tvorby, čo treba, až pokým nie je mandala komplet dokončená a tým spĺňa jej energetické účinky......K mandale zdravia a uzdravenia , vytvorenej na mieru dostanete i „sprievodný list“,...popis, čo všetko obsahuje, ako s mandalou spolupracovať, komunikovať,....kde si ju zavesiť,...aby sa čo najviac aktivovala jej liečivá energia a sila❤️

 

pre viac info ma prosím kontaktujte mailom: jarkafoxart@gmail.com

HEALTH MANDALA to support healing, MEDICINAL MANDALA-energetic image

€0.00Price
    bottom of page